Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Uygulanan Bağışıklama Hizmetleri

Anne-babalarının aksine, göç sürecinde özellikle çocuklar ve adolesanlar Genişletilmiş Bağışıklama Programı’nda (kızamık, difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, BCG) bulunan aşılardan yoksun kalmaktadır. Suriye’den göçle gelen geçici koruma altındaki Suriyeliler için Türkiye’ye doğru sınır geçişleri başladığı andan itibaren müdahale ekipleri öncelikli olarak aşılama hizmetine başlamıştır. DSÖ’nün de tavsiyeleri dikkate alınarak çocuklara çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak vb. aşıları yapılmaya başlanmıştır. Devamında ise Türkiye vatandaşı olan çocuklara uygulanan aşı şeması aynı şekilde geçici korunma altındaki Suriyeli çocuklara da uygulanmaktadır.

Görsel 1. Türkiye’deki Mülteci Aşılamaları

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriyede-bir-milyon-cocuga-kizamik-asisi-yapilacak/1304090

DSÖ göçmen grupların aşılanmasında bulunan ülkedeki aşı şemasının uygulanmasını önermektedir. Türkiye’de doğan bebekler de bu ülke bebekleri ile benzer aşılara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle bir yandan göç nedeniyle yapılamayan ve yarım kalan aşılar uygulanmakta diğer yandan yeni doğan bebekler ülke bebekleri ile aynı aşılama şeması ile aşılanmaktadır. Ancak bu grupta fırsat olan her durumda aşıları tam olarak yapmak, eksik aşıları tamamlamak ve elektronik kayıtlarını tutmak, aşılama fırsatlarını kaçırmadan, mükerrer aşılamalara yol açmadan doğru bir aşılama pratiği için temel gerekliliklerdir. Göçle gelen kişilerin geldikleri ülkedeki aşılama programını ve uygulanacak aşılar hakkında bilgi sahibi olması ve tüm aşı kayıtlarının tutulması çok önemlidir.

Türkiye’de özellikle çocuklara yönelik Genişletilmiş Bağışıklama Programı uzun yıllardır başarıyla uygulanmaktadır. 1981 yılında başlatılan program günümüzde oldukça yüksek kapsama hızlarına ulaşılmıştır. Aşılanma hızları pek çok aşı için %95 hedefinin üzerine çıkmıştır.

Geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik Nisan 2011 tarihinden itibaren:

  • Sınır geçişinde aşılama
  • Polio Mop-up aşılama
  • Eksik aşı tamamlama
  • Rutin aşı uygulama ve izlem

Başlıkları altında toplanabilecek aşılama çalışmaları yürütülmüş ve yürütülmektedir.

  1. Sınır Geçişinde Aşılama

Sınır geçişleri başladığı dönemden itibaren aşağıda yer alan aşılar Suriye’den göç eden kişilere sınırda yapılmaya başlanmıştır. Sınır geçişlerinde yapılan aşılamalar.

OPA (0-15 yaş arası),

KKK (9 ay-15 yaş arası)

DTaB-İPA-Hib (7 yaş altı),

Dtab-İPV (7-12 yaş arası),

15 – 49 Kadınlara Td

aşı uygulamalarını içermektedir.

Görsel 2. Sınırda Bulunan Bir Aşı Çadırı

Kaynak: https://www.timeturk.com/suriyeli-cocuklar-sinirda-asilaniyor/haber-722467

  1. Polio Mop-up aşılama

Ülkemizde Poliomyelit Eradikasyonu kapsamında yürütülmekte olan mop-up çalışmalarına benzer şekilde Suriyeli geçici koruma altındaki nüfusa yönelik olarak 2013-2014-2015  yıllarında 18 ilde toplam 9 tur aşılama çalışması yapılmıştır. Kampanya sırasında 5 yaş altı gruba  800.000 dozdan fazla OPA aşısı uygulanmıştır.

iii.                Eksik aşı tamamlama

Aşılanmamış bebeklerle çocukların ve aşılamaya başlanmış ancak takibinde aşı dozları tamamlanmamış 0-59 aylık bebek ve çocukların aşılanması amacıyla 2017 yılı içinde Şubat, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 3 tur eksik aşı tamamlama çalışması yapılmıştır.  Eksik aşı tamamlama çalışması, ağırlıklı olarak geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun bulunduğu veya yerli nüfusa oranının %5 ve üzerinde olduğu 20 ilde (Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa) gerçekleştirilmiştir. Eksik aşı tamamlama çalışmasında toplam 5 yaş altı 360.000 bebek/çocuk aşılanmıştır. Aşılama sırasında daha önce yapılmış olan aşılarla birlikte yeni yapılan aşılar kayıt altına alınmış ve elektronik sisteme kayıt edilerek aşılama durumlarının elektronik ortama aktarılması ve izlenmesi büyük ölçüde sağlanmıştır.

Görsel 3. OPV Aşılama Çalışması

Kaynak: http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/turkiyede-cocuk-felci-riski

  1. Rutin aşı uygulama ve izlem

Ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyeliler için 0-11 aylık bebekler, 15-49 yaş grubu kadın, okul çağındaki çocuklara ülkemizin GBP’sinde belirtilen ulusal aşı takvimine uygun rutin aşılama hizmetleri verilmektedir. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere yönelik aşılama ile ilgili ayrıntılı bilgi, Geçici Koruma Kapsamında 0-59 Ay Aşılarının Tamamlanması ve Hızlandırılması için Saha Rehberi (Mayıs 2017) ve eklerinde bulunabilir.

 

Lütfen göçmenlerin sağlığı hakkında sorularınızı bize sormaktan çekinmeyiniz. Etrafınızda sağlık hizmetine ihtiyacı olan herhangi bir göçmen görüyor musunuz? Ülkenizin göçmen sağlığı politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınız yeni yazılarımızda bize yol gösterecektir. Okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Muhammed Arif Doğan
Muhammed Arif Doğan
Muhammed Arif Doğan Kayseri, Türkiye’de doğmuştur. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumaktadır. Genç Yeryüzü Doktorları gönüllüsüdür. Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfında göç alanında çalışmalar yapmıştır. Konak Sağlık ve Sosyal Bilimler Dergisinde mülteci kampları ve göçmenlere yönelik sağlık hizmetleri hakkında Türkçe çalışmalar yayınlamıştır. İstanbul’da web tasarım ve grafik tasarım dersleri almıştır. Halen “konakdergisi.hayatvakfi.org.tr” “saglikveyilikhareketi.org” ve “merhabarumeli.org” internet sitelerinin tasarımcı ve yöneticisidir. Ayrıca bazı dergi ve etkinlik afişlerinin grafik tasarımını üstlenmektedir.

Ahmed

  Benim adım Ahmed. Irak’ta doğdum. Irak Devrimi'ne kadar güzel bir hayatım vardı. Devrimin olduğu zamanlar sadece 16 yaşındaydım. Bir dakika içinde hayatım değişti. Bir...

Türkiye’deki Göçmen Politikası ve Göçmen Sağlığı Uygulamaları

Türkiye'deki göçmenlere ve mültecilerin hukuki statüsüne karşı uygulanan göç politikaları, Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi (1951) esas alınarak düzenlenmektedir....

Zehra II

Ben sokakta fenalaşınca bir kadın beni alıp hastaneye getirmiş bir saat uyuduktan sonra da kendime gelmişim. Uyanır uyanmaz hala yanımda olan kadınla hastanenin tercümanı...

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Uygulanan Bağışıklama Hizmetleri

Anne-babalarının aksine, göç sürecinde özellikle çocuklar ve adolesanlar Genişletilmiş Bağışıklama Programı'nda (kızamık, difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, BCG) bulunan aşılardan yoksun kalmaktadır. Suriye’den göçle...

Covid 19 ve Mültecilik ve Dünya

Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid 19, halk arasında Corona, 7’den 70’e herkesi etkiledi. Hakkında aylardır onlarca şey yazılıp çiziliyor. Ne yememiz, nasıl giyinmemiz, bu...

GÖÇ VE KADIN SAĞLIĞINA GİRİŞ

Göç nedenleri, toplumların sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Bununla birlikte insanlık tarihi boyunca yapılan göçlerde; depremler, kuraklık, doğal afetler, terör, işsizlik, din...