Mülteci ve Göçmen Sağlığı

Bu bölümde, ‘göçmen sağlığı’ olarak anılacak mültecilerin ve göçmenlerin sağlığı ile ilgili size bilgilendirmeye çalışacağız. Bu makale kapsamında şunlara değineceğiz:

  • Savunmasız haldeki göçmenlerin sağlık problemleri
  • Sağlık hizmetlerine ulaşımın zorluğu
  • Farklı ülkelerde sürdürülen farklı sağlık hizmeti uygulamaları
  • Sağlık verileri ve istatistiklerinin tartışılması
  • Kamu sağlık kuralları açısından göçmenlerin sağlığının değerlendirilmesi
  • İnsanlık, özellikle uluslararası organizasyonlar ve insani yardım hareketleri, bu konuda ne yapıyor?

Göçmenler ve mülteciler, içinde bulundukları toplumun sağlık sorunlarına benzer problemler yaşarlar. Ama bazı durumlarda o toplumdan daha savunmasız ve zayıf halde olabiliyorlar. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, ülkesini terk etmek zorunda bırakılmış insanların en çok yaşadıkları sağlık problemleri: hipotermi, yanıklar, gastrointestinal hastalıklar, kardiyovasküler vakalar, hamilelik ve doğumla ilgili farklı zorluklar, diyabet ve yüksek tansiyondur.  Ayrıca kadınların yaşadığı ana sağlık problemleri üreme, anne çocuk sağlığı ve şiddet ile ilgilidir. İnsan ticareti ve seks işçiliği bir sağlık problemi olmasa bile, göçmen kadınların karşılaştığı zorluklar arasında değerlendirilmelidir. Üstelik güvenlik endişesinin, göçün ve kayıpların sebep olduğu psikolojik durumlar da mevcuttur. Bunlar göçmenler arasında görülen kötü beslenmenin, uyuşturucu kullanımının ve şiddet eğilimin en büyük nedenlerindendir. Çocuklar da sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlılığı, hijyenin kesintiye uğraması ve kötü yaşam şartları gibi sebeplerden ötürü gastrointestinal sistemde ve solunum yolunda iltihaplanma yaşamaya yatkınlardır.

Fotoğraf: Göçmen işçilerin yerleşim bölgesindeki umumi tuvaletler. Shigezhuang, Pekin. 2015- Reuters\ Jason Lee

Popüler inanışın aksine, göçmenler ve bulaşıcı hastalıklar arasında güvenilir bir sistematik ilişki yoktur. Çoğu göçmen, uzun bir yoldan gelen ciddi bir krizden kaçıyorlar. Bu da hijyen eksikliği, kısıtlı bir gelir, evsizlik ve korunmasız göçmenlere yol açıyor. Aslında baktığımızda bulaşıcı hastalıklar yoksullukla ilişkilidir. Sabun gibi temel temizlik malzemelerini alamayan bir insan, bulaşıcı hastalıklara duyarlı hale gelir. Bu insanlar özellikle gıda ve su kaynaklı grip, kızamık, hepatit, tüberküloz, HIV ve AIDS gibi aşı ve tedavi ile iyileştirilebilen birçok hastalığa yatkındırlar. Bunun gibi salgınlar, özellikle mülteci kampları gibi kolektif yaşam alanlarında görülürler. Göçmenlerin aşı, uygun barınma koşulları ve sanitasyona erişmelerinin yanı sıra temiz su ve temel sağlık hizmetlerine de erişebilmeleri şarttır.

Bu tip salgınların en iyi çözümü zamanında aşı yapılmasıdır. Son yirmi yılda, küresel olarak aşı yapılan insanların sayısının artması nedeniyle göçmenler de aşıya daha kolay ulaşabiliyorlar. Birçok göçmen henüz kriz başlamadan önce aşı yaptırmış oluyor ve Dünya Sağlık Örgütü endemik bir durum olmadıkça, sınırda bir aşılamayı teklif etmiyor. Ama çatışmalar ve felaketler onları savunmasız gruplar haline getirdiğinden ve sağlık hizmetlerinin yokluğu ile karşılaşma ihtimallerinden, tamamen aşılanmamış çocukların aşılanması öneriliyor. Özellikle bulunulan ülkenin aşı planını bilmek büyük önem arz ediyor çünkü bu plana göre gerekiyorsa farklı çözümlerin üretilme ihtimali oluyor.

Fotoğraf: Aşı yapılan küçük kız

Göçmenler bulaşıcı olmayan hastalıklar açısından da diğerlerinden daha savunmasızdır. Bu tür hastalıklara sahip insanların devamlı bir tedaviye, kronik ilaçlara ve bazı tıbbi müdahalelere ihtiyacı vardır. Bu durumlara ‘kronik durumlar’ denir.  Bu durumlar, insanların günlük rutinlerinde meydana gelen kronik şartlardan dolayı geçici ama yoğun bir tedaviye ihtiyaç duyar. Göçmenlerin kronik durumları da bilinmeli ve onlarla ilgilenilmelidir. Bu neredeyse aşı kadar önemlidir. Bu tip bir hastalığa sahip insanlar, hastalıkları ve yaşayacakları zorluklar hakkında bilgilendirilmelidir. Temel sağlık hizmeti veren kuruluşlar uyguladıkları prosedürleri bu ihtiyaca göre belirlemelidir.

1951’de kurulan ve Birleşmiş Milletler ’in emrinde çalışan Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) dünyadaki lider kuruluştur. Son yirmi yılda, IOM 70.000 insan ticareti mağduruna yardım sağladı. Sadece 2014’te bu rakam 6292 idi ki, bunun tüm dünyadaki 7 davadan sadece biri olduğu tahmin ediliyordu. IOM’nin aşı, temel sağlık hizmetleri, ayakta hasta tedavisi, ruh sağlığı ve psikososyal destek sağlayan 60 sağlık değerlendirme ofisi var. 2016’daki bazı verilere göre bu ofislerde 2.4 milyon sağlık muayenesi, 408.500 aşılama, 263.407 psikososyal destek servisi, 350.756 tane sınırda sağlık muayenesi yapmıştır. Ayrıca IOM Avrupa dahil 32 ülkede 85 acil sağlık projesi uygulamıştır. Aşağıdaki grafikte bu konuda daha fazla bilgi görebilirsiniz.

Grafik 1. IOM’nin 2016’daki Sağlık Hizmetleri İstatikleri

Lütfen göçmenlerin sağlığı hakkında herhangi bir soru sormaktan çekinmeyin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Etrafınızda sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan göçmenler görüyor musunuz? Ülkenizin sağlık hizmetleri politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınız yeni makaleler yazmamızda bize yardımcı olacaktır. Okuduğunuz için teşekkürler.

 

Kaynaklar

  1. https://www.iom.int/migration-health
  2. https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/adoption/index.html
  3. https://www.who.int/migrants/en/
  4. Global Migration Data Analysis Centre, IOM Key Statistics 2011–2014, Berlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonraki İçerikAhmed
Dr. Cagri Emin Sahin
Dr. Cagri Emin Sahin
Çağrı Emin Şahin, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Şu anda İstanbul Halk Sağlığı Direktörlüğü ve Sultangazi bölgesi Halk Sağlığı Merkezi'nde çeşitli pozisyonlarda görev almaktadır. Genç Yeryüzü Doktorları direktörlüğünde gönüllü olarak görev almaktadır. Aynı zamanda, halk sağlığında doktorasına devam etmektedir. Gönüllü olarak, Sağlık ve sosyal Bilimlerin Konak Dergisi'nde gönüllü editörlük yapmaktadır.

Covid 19 ve Mültecilik ve Dünya

Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid 19, halk arasında Corona, 7’den 70’e herkesi etkiledi. Hakkında aylardır onlarca şey yazılıp çiziliyor. Ne yememiz, nasıl giyinmemiz, bu...

Kuzey Suriye’de Bir Mülteci Çadırına Misafir Olmak: Mukaveme Kampı İntibaları

“Şam’da Uyur bir yabancı bir gölgede durarak ebediyet yatağındaki bir minare misali ne bir başka diyarı ne de bir kimseyi özlemeksizin” Mahmud Derviş   Evet. Yine Suriye hakkında yazıyorum. O puslu,...

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Uygulanan Bağışıklama Hizmetleri

Anne-babalarının aksine, göç sürecinde özellikle çocuklar ve adolesanlar Genişletilmiş Bağışıklama Programı'nda (kızamık, difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, BCG) bulunan aşılardan yoksun kalmaktadır. Suriye’den göçle...

Temel İnsan Hakları Bağlamında Göçmen Sağlığı

Dönüp tarihe baktığımızda, insanların her çağda adalet aradığını görürüz. İnsanlar yasal metinler ve ahlak ilkeleri çerçevesinde her zaman adaleti uygulamaya ve devam ettirmeye çalışmışlardır....

Ahmed

  Benim adım Ahmed. Irak’ta doğdum. Irak Devrimi'ne kadar güzel bir hayatım vardı. Devrimin olduğu zamanlar sadece 16 yaşındaydım. Bir dakika içinde hayatım değişti. Bir...

Canan

  Benim adım Canan. Sivas'ta doğdum ve İstanbul'da büyüdüm. Bir kız kardeşim ve bir de abim var. 18 yıldır Şikago'da yaşıyorum. Biz çocukken babam geçimini...